• Українська
  • Русский

Освітні нововведення та критерії педагогічних інновацій…

Іннвації в педагогіці пов’язані зі змінами у житті суспільства. Характерною ознакою сучасності є іннваційність – здатність до оновлення. Головною особливістю сучасної освіти є співіснування 2-х систем – традиційної та інноваційної. Головне завдання інноваційної педагогіки – забезпечити нову якість освіти,яка передбачає якість навчання, виховання та розвитку особистості.

Однак сучасний розвиток науки і техніки має неоднозначний вплив на технологію педагогічного процесу. Поширення електронних засобів, зокрема візуальних, впливає на зміну поведінки і ментальності підростаючого покоління, змушує підніматися над рівнем мови та семантики, посередництвом яких забезпечувалися об’єктивність мислення, розуміння світу і самого себе в ньому. Все частіше й частіше визнається, що надмірне захоплення новими засобами інформації веде до ізоляції учня, порушення законів його мислення і діяльності. Таким чином, у ході інноваційної педагогічної діяльності визріває одна з важливих проблем – раціонального використання нових інформаційних технологій у педагогічному просторі.

Інноваційна спрямованість роботи вчителів визначається критеріями педагогічних інновацій, до яких належать:

а) новизна, що дає змогу визначити рівень новизни досвіду. Розрізняють абсолютний, локально-абсолютний, умовний, суб’єктивний рівні новизни;

б) оптимальність, який сприяє досягненню високих результатів за найменших витрат часу фізичних, розумових сил;

в) результативність та ефективність, що означає певну стійкість позитивних результатів у діяльності вчителя;

г) можливість творчого застосування в масовому досвіді, що передбачає придатність апробованого досвіду для масового впровадження в загальноосвітніх закладах.

СТУДФАЙЛИ

dsq_needs_sync:
1
dsq_thread_id:
6293471302
Tagged under

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *